Jdi na obsah Jdi na menu
 


rozvojové X vyspělé země .. Co to znamená?

22. 6. 2007


Rozvojové země

Rozvojová země je stát s relativně nízkou životní úrovní obyvatelstva, nerozvinutým průmyslem a relativně nízkým HDI (index rozvoje společnosti). Tyto země jsou opožděné ve svém průmyslovém a sociálním vývoji za státy vyspělými. Většinou jsou do této kategorie zařazovány členské státy G77 a další státy na podobném stupni vývoje. Někdy se jim též zjednodušeně říká země Jihu.

Rozvojové země jsou někdy označovány termínem třetí svět.

Co je pro tyto země typické?

·         Probíhá migrace do měst (v roce 1960 ve městech žilo 22 % obyvatel, v roce 2000 ve už 40 % obyvatel).

·         Mají nižší konzum a v je zde vysoký populační růst (př. Etiopie, Pákistán, Nigérie).

·         Je zde chudoba a nízké, ale rostoucí znečištění.

·         Špatně funguje státní správa, veřejné statky (školství, zdravotnictví, obrana) jsou na nízké a nedostačující úrovni.

Problémy třetího světa

Rozdíl bohatství a chudoby se stále prohlubuje. (V 18. století byly v Indii příjmy dvakrát nižší než v Evropě, v roce 1965 jsou již vyspělé země patnáctkrát bohatší a v roce 1990 třiatřicetkrát bohatší oproti rozvojovým)Vyspělé země

Vyspělá země je taková země, která má vysoké HDP (hrubý domácí produkt) na hlavu, rozvinutý průmysl a služby, většinu obyvatelstva zapojenou do ekonomických aktivit.

Mezi vyspělé země nejsou obvykle zařazovány země, jejichž bohatství je založeno pouze na těžbě a vývozu nějaké komodity, a při tom nejsou adekvátně rozvíjeny ostatní složky hospodářství, nebo státy, v nichž je bohatství velmi nerovnoměrně rozloženo. Mezi takové země patří státy středního východu, jejichž bohatství je založeno jen na vývozu ropy.

www.wikipedie.cz